Lata wczesniejsze

 

Producent Materiałów Opakowaniowych "MAC-GRAF" w Bydgoszczy

Hala Produkcyjno-magazynowa z częścią socjalną.

Powierzchnia całkowita Sc=1.600m2

Polski Koncern Naftowy PKN ORLEN S.A.

Miejsca Obsługi Podróżnych zlokalizowane w ciągu drogi S7

MOP Sople II

MOP Sople III

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz

Sieć rozdzielcza SN-15kV wraz ze światłowodami i kilkadziesiąt złączy kablowych SN na terenie Bydgoskiego Parku Przemysłowo Technologicznego w Bydgoszczy

Łączna długość lini kablowych = 11.500m

Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp z o.o. Bydgoszczy

Sieć cieplna magistralna 2DN500 przebiegająca przez teren Bydgoskiego Parku Przemyslow Technologicznego realizowana w ramach zadania budowy Zakladu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych.

Łączna długość: L=3.280m

Kujawskie Zakłady Poligraficzne "DRUK-PAK" S.A.

Zakład Produkcyjny DRUK-PAK na terenie  Bydgoskiego Parku Przemysłowo Technologicznego w Bydgoszczy

Hala produkcyjna Sc=4.700m2

Budynek biurowy Sc=1.700 m2

 

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.

Miejsce Obsługi Podróżnych położony przy autostradzie A2

MOP II - Gnilec,

MOP II - Sosna

Specjalistyczny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr1 dla Dzieci i Mlodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im.L.Braille'a w Bydgoszczy

Powierzchnia całkowita  Pc=1958m2

Kubatura                     Vc=6350m3

Szpital Wojewódzki w Koszalinie

Modernizacja i rozbudowa szpitala bed±cego pod ochroną Wojewódzkiego konserwatora zabytków.

Budynek łóżkowy        Su=5.930m2

Blok operacyjny WZO  Su=7.800m2

UMK Toruń - Collegium Medicum w Bydgoszczy

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne.

Lądowisko dla śmigłowców sanitarnych nad dachem budynku

Zespołu Sal Operacyjnych oraz Szpitalnym Odziałem Ratunkowym.

Zaprojektowanie i przeprowadzenia procedur lotniskowych wraz z uzyskanie wpisu do Rejestru Lądowisk.

UMK Toruń Collegium Medicum W Bydgoszczy

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne.

Klinika Psychiatrii, Dermatologii i Geriatrii.

Powierzchnia całkowita Pc=18.000m2 ;

Kubatura                   Vc=68.000m3

 

Szpital Uniwersytecki w Krakowie, ul.Kopernika 36

"Biała Chirurgia" blok operacyjny z 4 salami operacyjnymi

dla Kliniki Ogólnej Onkologicznej I Gastroenterologicznej

na terenie Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

Przedsiębiorstwo Usług Budowlanych i Technicznych "MARBUD"

Sp z o.o. Toruń, ul.Chrobrego 95

"Osiedle Sześciu Planet" Bydgoszcz, ul.Toruńska 170

pow.użytkowa mieszkań:   12.227m2

całkowita ilość mieszkań:  260

dwupoziomowy garaż wielostanowiskowy o pow.: 10.184m2

UMK w Toruniu Collegim Medicum w Bydgoszczy

Centrum Zdrowia Psychicznego I etap

Bydgoszcz, ul.C.Skłodowskiej

pow. całkowita:      8.423m2

kubatura:            37.006m3

 

ABY Development Warszawa

Hala produkcyjno-magazynowa z budynkiem administracyjno-socjalnym na terenie BPP w Bydgoszczy przy ul.Topolowej(BPP)

powierzchnia  użytkowa: 10.360m2 + 1.400m2

kubatura:  122.300m3 + 10.300m3

UMK w Toruniu Collegium Medicum w Bydgoszczy

Zespół Sal Operacyjnych z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii Medycznej oraz Centralną Sterylizatornią

Bydgoszcz, ul. C.Skłodowskiej

powierzchnia całkowita: 13.290m2 

kubatura:   57.900m3

Bydgoski Park Przemysłowy Sp z o.o. w Bydgoszczy

OBIEKT WIELOFUNKCYJNY (2 hale produkcyjne z suwnicami) oraz częścią biurowo socjalną na terenie BPP w Bydgoszczy przy ul.Sosnowej (BPP)

pow.użytkowa: 6.644 m2

kubatura:      73.963 m3

Wojewódzki Szpital Dziecięcy

Bydgoszcz, ul.Chodkiewicz 44

KONCEPCJA PROGRAMU FUNKCJONALNO

-UŻYTKOWEGO I STUDIUM WYKONALNOŚCI DLA

MODERNIZACJI I NADBUDOWY SZPITALA

Bydgoszcz, ul.Chodkiewicza 44

Zakłady Mięsne "KUJAWY" Sp. z o.o.

Bydgoszcz, ul.Przemysłowa 27

ZAKŁADY MIĘSNE "KUJAWY"

BUDYNEK PRODUKCYJNY Z BUDYNEKIM

ADMINISTRACYJNO-SOCJALNYM

Bydgoszcz, ul.Przemysłowa 27

pow.użytkowa: 10.420m2

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nad Wisłą"

Bydgoszcz, ul. Miedza 5

BUDYNEK MIESZKANIOWY WIELORODZINNY

Bydgoszcz, ul. Konopna 8

pow. użytkowa: 1.672m2

kubatura: 4.725m3

ilość mieszkań: 20

Wojskowa Agencja Mieszkaniowa  Odział Rejonowy

Bydgoszcz

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY

Bydgoszcz, ul.Cisowa 2

pow. zabudowy:      624m2 

kubatura:             8.830m3

ilość mieszkań:     32 

 

Urz±d Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim

INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

na terenie Parku Przemysłowego w Solcu Kujawskim

pow.zabudowy: 4.790m2

kubatura: 27.340m3

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy

ZAPLECZE TECHNICZNO-MAGAZYNOWE Z BIUREM OBSŁUGI

KLIENTA Zakladu Eksploatacji Sieci "FORDON" przy

ul. Produkcyjnej 17 w Bydgoszczy

kubatura:         2.926m3

pow.użytkowa:    665m2