PROJ-PRZEM-PROJEKT jest  firmą inżynierską o bogatych tradycjach, zatrudniającą pracowników inżynieryjno-technicznych we wszystkich branżach budowlanych.

PROJ-PRZEM-PROJEKT specjalizuje się w kompleksowej realizacji ekologicznych inwestycji w zakresie budownictwa przemysłowego, mieszkaniowego, obiektów użyteczności publicznej, centrów handlowych, infrastruktury komunikacyjnej, gospodarki paliwowej, gospodarki wodno-ściekowej i techniki cieplnej.

Firma jest zorientowana na klienta. Wystarczy powiedzieć "co i gdzie budować" - resztą zajmuje się PROJ-PRZEM-PROJEKT.

W imieniu Inwestora firma wyszukuje teren, załatwia wszelkie związane z tym formalności, wykonuje podkłady geodezyjne, geologię, projekty wielobranżowe, dokumentację ochrony środowiska oraz uzyskuje pozwolenie na budowę.

PROJ-PRZEM-PROJEKT sprawuje też rolę generalnego realizatora inwestycji, organizuje przetarg na wykonawstwo i nadzoruje inwestycję aż do jej całkowitego zakończenia, pod klucz.

Firma współpracuje z producentami materiałów budowlanych i elementów wyposażenia wnętrz oraz z wykonawcami obiektów budowlanych, co pozwala na optymalizację zadań pod względem jakościowo-cenowym.

Zaprojektowane przez PROJ-PRZEM-PROJEKT w ostatnich latach inwestycje, wśród których wymienić należy, oprócz budynków użyteczności publicznej, budowę i modernizację wielu obiektów przemysłowych, ekologicznych kotłowni oraz nowoczesnych stacji paliw, są świadectwem dobrej marki na rynku.
Jakość i solidność, a przede wszystkim zadowolenie Inwestorów, udokumentowane są w bogatych listach referencyjnych firmy.

Usługi PROJ-PRZEM-PROJEKT są ubezpieczone w zakresie odpowiedzialności cywilnej kontraktowej.