Oferuje swoje usługi w następującym zakresie:

1. 
Kompleksowe opracowania projektowe w zakresie budownictwa przemysłowego, mieszkaniowego, obiektów użyteczności publicznej, centrów handlowych, infrastruktury komunikacyjnej, gospodarki paliwowej, gospodarki wodno-ściekowej i techniki cieplnej.
2. 
Zabezpieczenia przeciwpożarowe budynków i urządzeń technologicznych.
3. 
Oceny oddziaływania inwestycji na środowisko.
4. 
Usługi geodezyjne i geologiczne.
5. 
Doradztwo inwestycyjne, nadzory inwestorskie oraz realizacja zadań inwestycyjnych w systemie "pod klucz".

Zapraszamy do korzystania z naszych usług.