Full name
PROJ-PRZEM-PROJEKT SP. Z O.O.
 
Address
ul. Fordońska 110
85-739 Bydgoszcz
 
E-mail
ppproj@ppproj.pl
 
Telephone number
Head office: (52) 324-23-00
Secretary's office: (52) 324-23-00
Telefax: (52) 324-23-33
 
Nordea Bank Polska S.A. O/Bydgoszcz

79 1440 1215 0000 0000 0186 2766

 
NIP 554-023-41-35

REGON 001380000

S. R. Bydgoszcz  
KRS: 0000227567  
   
Initial capital: 120.600,00 PLN  
   
Chairman: inż. Janusz Musiała